Organisation

DTU Fysik’s organisation blev justeret januar 2024 med tre nye sektioner (MAGNET, 4DMAP og LUMPHYS) og to centre (Nuclear Energy DTU og VISION). De to tidligere sektioner for Overfladefysik og Katalyse (v. Professor Ib Chorkendorff) samt for Katalyseteori (v. Professor Jens K. Nørskov) er lagt sammen til en ny SURFCAT sektion. Ib Chorkendorff og Jens K. Nørskov fortsætter som professorer i SURFCAT. Professor Martin Meedom Nielsen er udover at være professor i 4DMAP-sektionen også ny viceinstitutdirektør.