Uddannelse på DTU Fysik

Institut for Fysik koordinerer Fysik- og Nanoteknologiuddannelsen, som består af en bacheloruddannelse og en kandidatuddannelse. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem DTU Fysik, DTU Nanotech og DTU Fotonik.

Du kan læse om Fysik- og Nanoteknologiuddannelsen på DTUs hjemmeside:

Derudover står instituttet for den indledende fysikundervisning (Fysik 1 og Fysik 2), der følges af de fleste bachelorstuderende på DTU.

Endelig huser DTU Fysik en ph.d.-skole, der omfatter ca. 80 studerende og ledes af institutdirektør Jane Hvolbæk Nielsen.

Studiesekretær

Pernille Broen Larsen
Projektadministrator
DTU Fysik
93 51 10 34

Studienævnsformand

Karsten Wedel Jacobsen
Professor
DTU Fysik
45 25 31 86

Ph.d.-skoleleder

Jane Hvolbæk Nielsen
Institutdirektør, professor
DTU Fysik
45 25 32 22

Leder af Nanoteket

Ole Lynnerup Trinhammer
Leder af Nanoteket (undervisningslaboratorium)
DTU Fysik
45 25 32 12
https://www.fysik.dtu.dk/uddannelse
19 AUGUST 2018