Sciencetalenter

DTU Fysik bidrager til undervisning af ScienceTalenter på Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter på Akademigrunden i Sorø. Blandt andet har instituttet medvirket i flere camps, hvor udvalgte elever og deres lærere modtager undervisning indenfor et emne. Hvis du har særligt talentfulde elever i din klasse er Sciencetalenterne en god mulighed for at give disse elever mulighed for at udfolde sig.

I skoleåret 2012/2013 har sektionen for plasmafysik og fusionsenergi under DTU Fysik været medarrangører af ScienceTalenters undervisnings-forløb om fusionsenergi. Fusionsklassen er et supplerende inspirations- og undervisningsforløb for de mest talentfulde fysikelever på A-niveau i STX og HTX. 

Fusionsklassen bestod af to camps i det tidlige forår 2013, hvor talenterne modtog undervisning på Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø samt var på besøg på DTU Fysik på DTU RISØ campus. I april 2013 var eleverne på en afsluttende tur til England, hvor de mødte engelske  fusionsforskere på Oxford og fik rundvisning på verdens største fusionsreaktor JET. Fusionsklassen afholdes hvert andet år, næste gang i 2015.

Læs mere om dine muligheder som sciencetalent på sciencetalenter.dk