Efteruddannelse

DTU Fysik bidrager løbende til efteruddannelse af blandt andet grundskolelærere i gymnasielærere. Til efteråret 2014 afholder vi sammen med katalysatorfirmaet Haldor Topsøe A/S og Københavns Fysik/Kemilærerforening et efteruddannelseskursus for naturfagslærere.

Efteruddannelseskursus i energi og katalysatorer
Kurset tager udgangspunkt i det populære undervisningsmateriale 'Energi på lager', der blev udgivet af DTU forskningsinitiativet CASE i 2011. Fokus vil være på forskning i katalyse og vedvarende energi samt hvordan disse emner integreres bedst i naturfagsundervisningen i udskolingen. Programmet for kurset i 2014 er endnu ikke fastlagt, men det vil blive i stil med tidligere afholdte kurser og bla. byde på:
  • Oplæg: Hør spændende foredrag af forskere på DTU, der vil fortælle om fremtidens energiudfordringer og hvordan katalyse kan bidrage.
  • Besøg: Kig ind i DTU´s undervisningslaboratorium Nanoteket og prøv forsøg fra ”Energi på lager”.
  • Rundvisning: Kig ind i forskningens arbejdsrum og lær mere om de avancerede instrumenter, bla. atom- og elektronmikroskoper samt DTU's supercomputer.
  • Oplæg: Hør perspektiverende oplæg fra Topsøes forskere omkring energi og klima, og hvordan et dansk firma som Haldor Topsøe A/S kan gøre en forskel.
  • Rundvisning: Se forskningslaboratorier på Haldor Topsøe A/S, og hør om hvordan man går fra nano- til megaskala også i laboratorierne.
  • Netværk: Middag og ’networking’ med de andre naturfagslærere torsdag aften.

Som noget nyt, vil vi i 2014-kurset tilbyde alle deltagerne at medvirke i fælles didaktiske overvejelser ud fra de nye Forenklede Fælles Mål og deltagernes erfaringer om, hvordan energi og katalyse kan indgå i undervisningen. 

Sagt af deltagere på tilsvarende kursus i efteråret 2011:
  • ”Jeg har lært nye ting, som jeg dels er blevet klogere af personligt, men også kan bruge direkte i UV”.
  • ”Spændende oplæg, meget vedkommende. Godt at blive rykket lidt i opfattelsen”.
  • ”Utroligt inspirerende, jeg får ikke armene ned den næste uge”.
  • ”Virkelig god inspiration til min undervisning".
Hvis du er interesseret i det ovenstående kursus eller at arrangere lignende kurser, evt. indenfor andre forskningsområder, kan du kontakte instituttet