Kapitel 2

En megastor by bruger megameget vand

Dette kapitel har fokus på udfordringerne med drikkevand og spildevandshåndtering i megabyer.
Kapitlet omhandler også hvordan disse byer kan afhjælpe oversvømmelser og tørke ved hjælp af deres farver og overflader. Eleverne kan undersøge deres eget nabolag og finde ud af om det er sikret mod oversvømmelser i fremtiden. En anden øvelse giver eleverne muligheden for at arbejde i grupper, hvor de skal redde megabyen Jakarta fra at synke og blive oversvømmet.

OBS! Bogen fungerer ikke optimalt i browserne Edge/Explorer.