Demonstrationsudstyr

Model af motor

DTU Fysik råder over en stor samling af eksperimentelt udstyr til undervisningsbrug. Samlingen indeholder specielt udstyr til demonstrationseksperimenter til brug ved forelæsningerne i de store indledende kurser i klassisk mekanik, termodynamik og elektromagnetisme på Fysik og Nanoteknologi Uddannelsen. Derudover benyttes samlingen i stor udstrækning i den indledende fysikundervisning for de øvrige studerende på DTU.

For yderligere oplysninger om samlingen af instrumenter, kontakt venligst Anders Andersen.