Sommerkurser på DTU Fysik

Som en del af DTU's sommeruniversitet udbyder DTU Fysik sommerkurser hvor du laver projekter i forskningsfordybelse på bachelor- og masterniveau normeret til 5 ECTS i 3-ugersperioderne juni, juli og august.

Sommerkurser i Juni - BSc og Msc

Sommerkurser i Juli - Bsc og Msc

Sommerkurser i August - Bsc og Msc

Tilmelding til sommerkurser ved DTU Fysik

Er du interesseret, skal du kontakte en potentiel hovedvejleder direkte, enten med dit eget projektforslag eller med et projektforslag valgt fra listen i DTU Fysik projektdatabase under "Specialiseringskursus".

Find alle Sommerprojekter fra DTU Fysik i Projektdatabasen her

Når du har lavet en aftale, skal du uploade et projektinformationsdokument i DTU Learn under sektionen ”Opgaver”.

Dokumentet skal indeholde følgende:

  1. Den studerendes navn og studienummer
  2. Projekttitel
  3. Navn og e-mail på hovedvejleder og medvejleder
  4. Dato for aflevering af projektrapport
  5. Dato for præsentation af arbejde for forskergruppe

Eksamen

Ved kursets afslutning afleverer du en rapport, som beskriver de opnåede resultater, til hovedvejlederen. Du præsenterer rapporten ved et foredrag af ca. 20 minutters varighed i forskningsgruppen. Hovedvejlederen afgør i samråd med eventuelle medvejledere, om kurset er bestået eller ikke-bestået, og meddeler dette til den kursusansvarlige, der sørger for den endelige indrapportering til studiekontoret.

Formålet

Sommerkurserne har det overordnede formål at give den enkelte studerende mulighed for at udføre et selvstændigt og ECTS-meriterende eksperimentelt eller teoretisk forskningsprojekt på bachelor- eller kandidatniveau, hvis resultat ikke på forhånd er kendt. Projekterne udføres i samarbejde med en forskningsgruppe ved DTU Fysik med gruppelederen som hovedvejleder og typisk en ph.d.-studerende som medvejleder.