Advisory Board

 

DTU Fysik's Advisory Board består af følgende medlemmer:

Advisory boardet rådgiver institutdirektøren omkring instituttets aktiviteter inden for uddannelse, forskning og innovation.

Berit Hinnemann sidder også i DTU's repræsentantskab.