Erhvervssamarbejde

Samarbejdspartners navn 

Type af samarbejde

Kontaktperson
Haldor Topsøe A/S Samarbejdskontrakt, medfinansieret Ph.d'ere, DSF projekt  

Ib Chorkendorff,

IRD Fuel Cell A/S Samarbejdskontrakt, PSO  Ib Chorkendorff 
Novo Nordisk A/S EU-projekt, medfinansieret Ph.d. Carsten Knudsen 
JJ X-ray E-XFEL in kind projekt Martin Meedon Nielsen 

Vi udfører også forskning i tæt samarbejde med industrien igennem fælles projekter og erhvervsph.er. Vi har eksempelvis et tæt samarbejde med Haldor Topsøe, IRD Fuel Cells, Danish Power Systems, JJ X-ray, QuantumWise, Dansk Teknologisk Institut, Comsol, og Philips Biocell (tidligere Unisensor). Af samarbejder af nyere dato kan nævnes Rockwool, LM Wind Power, Grundfos, BioMar og Tetra Pak AB. Disse samarbejder er alle etableret gennem DTUs Imaging Industriportal.