DTU-øvelser i Nanoteket

Nanoteket afholder øvelser for DTU-studerende i forbindelse med kurser på DTU. Se de kurser og øvelser vi udbyder.

10031 Introduktion til fysik og nanoteknologi

 • 3D-tomografi med røntgenstråling
 • Karakterisering af røntgenanode med Bragg-diffraktion
 • Drevne svingninger og accelerometre

10033 Mekanik og fysisk modellering

 • Rotation og inertimoment (eksperimentarium)
 • Bunden bevægelse (perle på stang)

10036 Elektromagnetisme

 • Ækvipotentialkurver for elektriske felter
 • Simulering af elektriske felter
 • Bestemmelse af magnetisk moment for permanent magnet
 • Bestemmelse af magnetfeltstyrke for permanent magnet (gaussriffel)

10041 Fysik 2 – General Engineering

 • Measurement and modelling of car motion with friction
 • Measurement and modelling of ball track with air resistance

10044 Fysik 2

 • Elektriske og magnetiske felter
 • RLC-kredse og højttalerfiltre
 • Diffraktion med laser
 • Undersøgelse af hårstrå med skanningelektronmikroskop

10050 Modelfysik

 • Måling og modellering af boldbevægelse i luften

 

10200 Materialers struktur og dynamic studeret med røntgen og neutroner

 • Imaging og diffraction med laboratorierøntgenkilde

10209 Røntgen- og neutroneksperimenter ved internationale forskningsanlæg

 • 3D-tomografi med røntgen
 • Anodekarakterisering af røntgenrør
 • Laue-diffraktion til krystalbestemmelse

10240 Design-Build 2: Wind Energy Harvesting – General Engineering

 • Develop design and test of rotor for model wind turbine

10303 Faststoffysik og nanoskala materialefysik

 • Krystalbestemmelse ved diffraktion med mikrobølger
 • Laue-diffraktion med røntgenstråling

10333 Fysikken i vedvarende energi

 • Solceller og spektralfordeling
 • Elektrolyse- og brændselsceller, karakteristik og effektivitet

10386 Eksperimentelle Teknikker i Kvanteteknologi

 • Bells ulighed
 • To-foton-interferens (Hong-Ou-Mandel effekt)
 • Kvanteinterferometri med NOON-tilstande
 • Kvantenøglefordeling til kryptografi
 • 2. ordens kohærensfunktioner (Hanbury-Brown Twiss effekt)

10400 Plasmafysik

 • Bevægelse af ladede partikler i elektriske og magnetiske felter

10420 Sportsfysik

 • Formfaktor for bolde målt i vindtunnel
 • Magnuskraft på spinnende bolde på luftpudebane
 • Magnuskraft på skruet målspark
 • Tilbagespring af hoppende bolde med spin
 • Inertimoment ved tårnspring
 • Friktion ved svømning
 • Strukturanalyse af svømmedragt i skanningelektronmikroskop
 • Frakturanalyse af ketcher i skanningelektronmikroskop

10467 Metoder og instrumenter til fysiske målinger

 • RLC-kredsløb, transienter, resonans
 • Ikke-inverterende forstærker, adderende forstærker, differensforstærker
 • Bodeplot, differentiator, integrator, strømgenerator
 • Wien-bro oscillator
 • Støj og elektriske filter
 • Støj fra jordsløjfer og transienter
 • Design af fotodiode
 • Temperaturkontrol med PID og LabVIEW
 • Højhastigheds digital video
 • Miniprojekt

33257 Visualisering af mikro- og nanostrukturer

 • Siemensstjerne med AFM
 • Ladningstæthedsbølger på TaS2 med STM
 • Visualisering af Siemensstjerne, sten og zeolitter med SEM

33472 Laboratoriearbejde i fysik og nanoteknologi

 • Arealmåling med LEGO-robot
 • Måling af jævnspænding og jævnstrøm
 • Signaler, digitalisering og kvantiseringsstøj
 • Dioder og logiske gates
 • Temperatur og elektrisk modstand
 • Partikelvægt
 • Signaler og filtre
 • Operationsforstærkeren

34020 Optik og fotonik

 • Tynde linser og optisk instrumentering
 • Michelson interferometret