Om Nanoteket

Nanoteket er et undervisningslaboratorium, der hører under Institut for Fysik på DTU. Nanoteket drives til daglig af en fastansat Chefnanotekar og en projektleder samt entusiastiske fysik- og nanoteknologistuderende, der brænder for at formidle spændende naturvidenskab.

I 2004 blev Nanoteket oprettet for at styrke den eksperimentelle del af fysikundervisningen på DTU. Ambitionen med Nanoteket er at præsentere interessante eksperimentelle emner og måleteknikker inden for fysik og nanoteknologi.

Læs folderen eller se filmen om Nanoteket for mere information.